تبلیغات
كوچه سرگردانی - مطالب آبان 1389
شنبه 8 آبان 1389

be-live

   نوشته شده توسط: علیرضا    

اساس تمام امور باور است

 

و این شک است

 

که انسان را با درد و رنج هزار تکه می کند

 

سید مرتضی آوینی